top of page

ข้อดีของการใช้พลังงานสะอาด🍁

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค. 2566


พลังงานสะอาด (Clean Energy)

lion ev

การใช้ประโยชน์จากพลังงานสะอาด

การนำพลังงานสะอาดไปใช้สามารถทำได้หลายวิธีและยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การใช้พลังงานความแสงอาทิตย์เพื่อถนอมอาหาร สร้างความอบอุ่นในตอนกลางวัน และทำน้ำร้อนสำหรับใช้งาน การใช้พลังงานลมเพื่อแล่นเรือในทะเลและขับเคลื่อนกังหันลมเพื่อบดเมล็ดพืช และการนำพลังงานไปเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของกระแสไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากจะตอบโจทย์ในเรื่องการรองรับการผลิตพลังงานทางเลือกเพื่อใช้แทนที่พลังงานจากแหล่งเดิม และช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคตแล้ว ที่สำคัญคือการช่วยลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมของโลก เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมได้อย่างไม่จำกัด ทั้งยังหาได้จากธรรมชาติและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง


ข้อดีของการใช้พลังงานสะอาด

การใช้พลังงานสะอาดมีข้อดีในหลายด้าน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ค่าใช้จ่ายในการผลิตพลังงานสะอาดเริ่มมีราคาที่ถูกลงเมื่อเทียบกับการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ

โดยข้อดีของการใช้พลังงานสะอาด คือ

  • ลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงและประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ

  • ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน

  • สามารถผลิต หมุนเวียน และนำพลังงานสะอาดกลับมาใช้เพื่อการอุปโภคและสาธารณูปโภคแทนแหล่งพลังงานเดิมได้เรื่อย ๆ

  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดผลกระทบและมลพิษที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการแปรรูปเชื้อเพลิงฟอสซิล

  • ลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงต่างประเทศ เนื่องจากประชาชนหันมาใช้ผลผลิตจากแหล่งธรรมชาติที่ผลิตได้เองภายในประเทศ

  • ช่วยกระจายรายได้ไปสู่ประชากรและทำให้สภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศดีขึ้น


lion alpha ev

พลังงานสะอาดกับประเทศไทยในปัจจุบัน

การให้ความสำคัญและการใช้พลังงานสะอาดถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยในระดับสากลเริ่มมีการให้ความสำคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง เช่นเดียวกับประเทศไทยที่เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการออกนโยบายแผนพลังงานชาติที่เน้นการส่งเสริมพลังงานสะอาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน การส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย การปรับตัวเพื่อรองรับและส่งเสริมการผลิตและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศเพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนเองก็ยังเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญในเรื่องนี้อีกด้วย

--------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand

(เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น)

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า ที่ตั้งบริษัทชัดเจน

ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก.

เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า

มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

และ แนะนำไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย

และค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ในการนำเข้าสินค้าให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ

ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

--------------------------------

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

อ้างอิง : https://www.cloverpower.co.th/th

Comments


bottom of page