top of page

น้ำมันเชื้อเพลิง VS พลังงานไฟฟ้า

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค. 2566

น้ำมันเชื้อเพลิง VS พลังงานไฟฟ้า

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้น สาเหตุหลักเกิดจากค่าน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น มีความผันผวนสูง การลงทุนซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงกลายเป็นทางเลือกที่คนให้ความสนใจ ประกอบกับกระแสรักษ์โลกที่ถูกพูดถึงมากขึ้นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงได้รับการผลักดันให้เป็นรถจักรยานยนต์แห่งยุค แต่คนยังคงคุ้นชินกับรถพลังงานเชื้อเพลิงแบบเก่าอยู่ ก่อนการซื้อรถจึงต้องเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างรถพลังงานเชื้อเพลิงและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเสียก่อน


lion mercury ev

**รถพลังงานเชื้อเพลิง คือ รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียม เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ เป็นรถยนต์ที่คุ้นเคยกันดี พบเจอได้ง่ายในชีวิตประจำวัน มีข้อดีและข้อจำกัด ดังนี้

ข้อดีของรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง

  • สถานีเติมน้ำมันและแก๊สธรรมชาติครอบคลุมกว่า

รถพลังงานเชื้อเพลิงสามารถใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนรถยนต์ สามารถเติมน้ำมันได้ที่สถานีบริการน้ำมันทั่วไป ซึ่งมีกระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

  • การเปลี่ยนอะไหล่ทำได้ง่าย

เนื่องจากรถพลังงานเชื้อเพลิงมีการผลิตและวางจำหน่ายมานาน อะไหล่เครื่องยนต์ต่าง ๆ จึงมีสำรองในศูนย์ซ่อมรถ เมื่อรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่จึงมีอะไหล่พร้อมให้บริการ สะดวกกว่า


ข้อจำกัดของรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง

  • ราคาน้ำมันแพง

รถพลังงานเชื้อเพลิงส่วนมากใช้น้ำมันในการขับเคลื่อน ซึ่งราคาน้ำมันยังคงมีความผันผวนสูงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ คนที่ใช้รถพลังงานเชื้อเพลิงจึงต้องแบกความเสี่ยงเรื่องน้ำมันแพง

  • สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

รถพลังงานเชื้อเพลิงจะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงในกระบวนการทำงานของรถ ส่งผลให้เกิดการปล่อยมลพิษออกสู่อากาศ เป็นหนึ่งในสาเหตุของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

  • การขับไม่นุ่มนวล

รถพลังงานเชื้อเพลิงจะมีเสียงที่ดังกว่า และการขับจะไม่นุ่มนวลเท่ารถยนต์ไฟฟ้า


หมวกกันน็อคlion ev

**รถพลังงานไฟฟ้า คือ รถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยพลังงานจะถูกเก็บเอาไว้ในแบตเตอรี่ หรืออุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ที่สามารถส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องยนต์ได้ รถพลังงานไฟฟ้ามีข้อดีและข้อจำกัดที่น่าสนใจ ดังนี้

ข้อดีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

  • เสียงเครื่องยนต์เบากว่า

รถยนต์พลังงานไฟฟ้าใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อน ซึ่งไม่มีเสียงดังจากการเผาไหม้ของพลังงานเชื้อเพลิง ทำให้มีเสียงเบากว่าขณะขับขี่

  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รถยนต์ไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานบริสุทธิ์อื่น ๆ มาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ เมื่อจะใช้งานแบตเตอรี่จะแปลงพลังงานเหล่านั้นไปใช้ในการขับเคลื่อนรถ ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้านี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกได้

  • ประหยัดค่าน้ำมัน

รถพลังงานไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน เมื่อคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการวิ่งระยะทางเท่ากันกับรถพลังงานเชื้อเพลิง รถพลังงานไฟฟ้าจะประหยัดค่าน้ำมันมากกว่ารถพลังงานเชื้อเพลิงlion mercury ev

***การสรุปความแตกต่างของรถพลังงานเชื้อเพลิง และรถพลังงานไฟฟ้านี้จะเน้นประเด็นที่คนมักคำนึงถึงเมื่อจะซื้อรถ สามารถสรุปความต่างของรถทั้ง 2 ประเภทได้ดังนี้


รถพลังงานเชื้อเพลิง

รถพลังงานเชื้อเพลิงจะใช้เชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน แก๊สธรรมชาติในการขับเคลื่อน ซึ่งมีสถานีบริการอยู่ทั่วไป พบเห็นได้ง่าย ใช้เวลาในการเติมพลังงานเชื้อเพลิงไม่นาน


รถพลังงานเชื้อเพลิงมีอะไหล่รถหลายชิ้น เวลาเกิดความเสียหายจึงสามารถเปลี่ยนอะไหล่เพียงบางชิ้นได้ มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่และไฟฟ้าน้อยกว่ารถพลังงานไฟฟ้า รวมถึงไม่มีปัญหาจากระบบอัจฉริยะที่มักจะติดตั้งมาพร้อมกับรถไฟฟ้า


การซื้อรถพลังงานเชื้อเพลิงจะมีราคาถูกกว่า เบี้ยประกันภัยรถยนต์ก็จ่ายน้อยกว่า รวมถึงค่าซ่อมบำรุงต่าง ๆ ด้วย ยกเว้นค่าเชื้อเพลิงที่ราคามีความผันผวนสูง และมีแนวโน้มจะขยับราคาขึ้นอีก


รถพลังงานไฟฟ้า

รถพลังไฟฟ้าจะใช้พลังงานไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า แต่สถานีบริการค่อนข้างน้อย ใช้เวลานานในการชาร์จแบตเตอรี่ หากไม่อยากรอคิวสถานีบริการชาร์จรถ EV สามารถเลือกชาร์จแบตที่บ้านได้ ซึ่งต้องกะเวลาให้แบตเต็ม เพื่อให้รถวิ่งได้ตามระยะที่กำหนด


รถพลังงานไฟฟ้าหรือรถ EV เป็นรถที่มีเครื่องยนต์น้อย มีระบบความปลอดภัยทั่วไปเหมือนรถทั่วไปกับพลังงานเชื้อเพลิง มีข้อดีที่การไม่มีน้ำมันรถช่วยให้การขับรถลุยน้ำท่วมทำได้ดีกว่า ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำเข้ามาในตัวเครื่อง หรือผสมกับถังน้ำมัน รวมถึงแบตเตอรี่ของรถพลังงานไฟฟ้าออกแบบให้กันน้ำระดับหนึ่งอยู่แล้ว


รถพลังงานไฟฟ้าซื้อในราคาที่สูงกว่า เพราะการผลิตและจัดจำหน่ายยังคงน้อย ถึงจะมีเงินอุดหนุนจากภาครัฐก็ยังคงซื้อและผ่อนในราคาที่สูงกว่ารถพลังงานเชื้อเพลิง ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนถูกกว่ารถพลังงานเชื้อเพลิง


lion mercury ev

การรู้ข้อดีและข้อจำกัดของรถพลังงานเชื้อเพลิงและรถพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อรถได้เป็นอย่างดี


--------------------------

LION MERCURY EV

Specification/ข้อมูลเฉพาะ

แบตเตอรี่ : Lead-acid 72V20AH 2000W

ความเร็วสูงสุด : 70KM/H

ขนาดรถ : 1000x1900x1280MM

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 150 KG

น้ำหนักรถรวมแบตเตอรี่ : 100KG

ราคา48,200บาท

(จดทะเบียนได้)

--------------------------

บริษัท หนองบัวลำภูเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

--------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand

(เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น)

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า ที่ตั้งบริษัทชัดเจน

ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก.

เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า

มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

และ แนะนำไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย

และค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ในการนำเข้าสินค้าให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ

ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

--------------------------------

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

Comments


bottom of page