top of page

ใช้ชีวิตไปกับพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดมลพิษทางอากาศ

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค. 2566

ไปให้ไกล ไปให้สุด อย่าได้หยุด เพื่ออนาคตของโลกเรา

ปัจจุบันไฟฟ้ามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้น ประเทศที่จะพัฒนาได้นั้นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามาก เพราะว่าเครื่องมือหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ต้องใช้ไฟฟ้าถึงแม้ว่าไฟฟ้าจะมีประโยชน์แต่มีโทษแก่มนุษย์เหมือนกันถ้าใช้ไฟฟ้าอย่างประมาท

lion mercury ev

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือพลังงานที่ใช้ไม่หมด สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้มีแหล่งกำเนิดตามธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ รวมถึงผลผลิตและวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย กากมันสำปะหลัง หรือมูลสัตว์ ก็สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานหมุนเวียนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานทางเลือกที่นำมาใช้ทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น พลังงานหมุนเวียนจึงถือเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อมลพิษ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะพลังงานเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และยังสามารถส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย


lion mercury ev

พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) มีอยู่มากมายมหาศาลในธรรมชาติ เป็นพลังงานสะอาดที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อย่างแพร่หลาย สามารถนำมาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาจากสารกึ่งตัวนำประเภทซิลิคอน โดยเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)


lion mercury ev

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ของ คนที่รักษ์โลก

รถมอเตอร์ไฟฟ้านั้น ถูกออกแบบมาด้วยจุดประสงค์ที่ไม่แตกต่างไปจากรถยนต์ไฟฟ้า คือ ต้องการลดการใช้พลังงานของน้ำมันเชื้อเพลิงลง โดยไฟฟ้าที่ใช้ อาจจะเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่า กังหันลม น้ำ คลื่นทะเล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ำมันได้ดี และเมื่อเทียบกันแล้ว รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะมีราคาที่ถูกกว่า ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูงมากถึงหลักล้าน จริงอยู่ที่ในประเทศไทย สถานีชาร์จไฟฟ้ายังมีไม่ทั่วประเทศ แต่ถ้าคุณใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า คุณสามารถชาร์จไฟฟ้าได้ทุกที่ที่มีปลั๊ก (ทั้งบ้าน และนอกสถานที่) และในปัจจุบันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ (มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รถกอล์ฟไฟฟ้า จักรยานไฟฟ้า สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า หรือรถสามล้อไฟฟ้า) ในไทยนั้น ถูกต้องตามกฎหมายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) แล้ว ทำให้คุณอุ่นใจได้ โดยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น ปัจจุบัน สามารถจดทะเบียนได้แล้ว อย่างเช่น แบรนด์ดัง LION EV เป็นต้น

นั้นทำให้ปัญหาหลักๆ ที่คนยังกังวล ไม่กล้าใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้น เหลือเพียงการใช้เวลาชาร์จนานๆ มากกว่า เพราะบางรุ่น เราต้องชาร์จนานมาก


lion mercury ev

เปรียบเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแล้ว จะมีราคาแพงกว่า แต่ถ้าคุณพิจารณาจากข้อดีเหล่านี้

อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนใจก็ได้!

1. ประสิทธิภาพสูงกว่าเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง

เพราะพลังงานไฟฟ้า ถูกถ่ายเทไปที่มอเตอร์ของตัวเครื่องอย่างเดียว ทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพมากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถใช้ควบคู่กับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าทางเลือก อื่นๆ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนได้

2. รักษ์โลก ไม่สร้างมลภาวะ

ลดภาวะการเกิดเสียงดัง ไม่รบกวนผู้อื่น ไม่มีการปล่อยควันจากท่อไอเสีย ไม่สร้างฝุ่นควันที่ก่อให้เกิด

PM 2.5 แถมยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

3. ประหยัดเงิน ลดรายจ่ายค่าน้ำมัน

รู้หรือไม่ว่า การใช้รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้นประหยัดเงินกว่าการใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันมากถึง 10 เท่า


lion mercury ev

4. แข็งแรง ทนทาน

สำหรับอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเกือบทุกชิ้นของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้น มีความแข็งแรงทนทานมากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันอย่างมาก แถมยังมีชิ้นส่วนภายในน้อยกว่า ซ่อมแซมง่ายกว่า ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถมอเตอร์ไซค์ได้เป็นอย่างดี

5. เครื่องยนต์ไม่ร้อนง่าย

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะไม่มีส่วนที่ทำให้ตัวรถเกิดความร้อน ไม่เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ไม่เป็นอันตรายที่สัมผัส เช่น ท่อไอเสียเครื่องยนต์น้ำมันจะร้อน

6. วิ่งลุยน้ำท่วมได้

เมื่อฝนตกหนัก จะมีหลายแห่งที่มีน้ำขัง น้ำท่วมเป็นจุดๆ สามารถลุยน้ำท่วมขังได้ไม่เกิน 20 เซนติเมตร


lion mercury ev

--------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand

(เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น)

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า ที่ตั้งบริษัทชัดเจน

ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก.

เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า

มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

และ แนะนำไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย

และค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ในการนำเข้าสินค้าให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ

ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

--------------------------------

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

Comments


bottom of page