top of page

โกดังสินค้าขนาดใหญ่

ด้วยพื้นที่มากกว่า 3,600 ตารางวาที่ตั้งอยู่ใจกลางของเมืองที่พร้อมไปด้วยระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ การคมนาคมที่ดี จึงทำให้เราพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการอันมากมายของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ และด้วยระบบการจัดการที่พัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่องจึงทำให้ระบบคลังสินค้าของเรามีประสิทธิภาพสูงแต่ยังคงความเป็นผู้นำในด้านราคาและคุณภาพของสินค้าได้

ใส่ใจทุกขั้นตอน

ไม่ว่าขั้นตอนไหนๆก็สำคัญทั้งนั้น

ที่จะทำให้ท่านได้รับสินค้าที่มีคุณค่ามากที่สุด

เหนือกว่าการเลือกสินค้า เหนือกว่าการขายสินค้า นั่นคือขั้นตอนการส่งมอบสินค้าของเราที่ต้องการให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าของเราอย่างสูงที่สุด

go-green.png

ห่วงใยสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ระบบการจัดการคลังสินค้าของเราได้พัฒนาให้มีความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ แต่ยังลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองไปแล้วกว่า 40% ทั้งยังมีแผนงานที่จะพัฒนาและ ลดการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองอย่างยั่งยืนให้เป็น 50% ในระยะเวลาอันสั้น อีกทั้งยังมีอัตตราการ Recycle ของวัสดุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนที่น่าพึงพอใจในทุกปีโดยมีเป้าหมายในการรีไซเคิลวัสดุ ชิ้นส่วนต่างๆ ให้ได้มากที่สุด เพื่อโลกที่สวยงามของเรา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเรา

สต๊อกสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

เพราะสต๊อกสินค้าต้องไม่ใช่แค่ที่จัดเก็บสินค้าแต่ยังต้องเป็นที่ ที่คงสภาพสินค้า และดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมที่จะส่งต่อไปยังลูกค้าคนสำคัญของเราทุกท่าน

เพราะความสุขของเราคือการได้เห็นสินค้าของเรา มอบความสุขให้ท่าน

เยี่ยมชมสินค้าของเรา

bottom of page