top of page

พลังงานสิ้นเปลือง มีอะไรบ้าง?

อัปเดตเมื่อ 5 ต.ค. 2566

พลังงานสิ้นเปลือง หรือพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป มีอะไรบ้าง?

พลังงานใช้แล้วหมดไป หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นเชื้อเพลิงชนิดหนึ่งที่มีมาตั้งแต่บรรพกาล มีต้นกำเนิดจากการเปื่อยยุ่ยและทับถมของซากพืชซากสัตว์ ในชั้นใต้ดินหรือใต้ทะเลภายใต้แรงดันมหาศาลเป็นเวลานับล้านปี โดยเป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป อีกทั้งยังส่งผลเสียต่อระบบนิเวศรวมถึงชั้นบรรยากาศของโลก เพราะเมื่อเราเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลจะก่อให้เกิดก๊าซพิษหลายชนิด ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ และชั้นบรรยากาศของโลกโดยตรง พลังงานใช้แล้วหมดไป ตัวอย่างเช่น


lion alpha ev
LION ALPHA EV ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า หรือที่เรียกกันว่า พลังงานหมุนเวียน ใช้แล้วไม่มีวันหมดไป

ถ่านหิน (Coal)

ถ่านหินหมายถึงแหล่งพลังงานที่เกิดขึ้นจากการทับถมกันของซากพืชในพื้นที่เฉอะแฉะเป็นเวลาราว 300 – 360 ล้านปี โดยมีความร้อนและแรงดันที่อยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวโลกเป็นตัวเร่งให้เกิดการสลายตัว จนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ถ่านหินสามารถแบ่งได้ 5 ชนิด ได้แก่ 1. พีต (Peat) 2. ลิกไนต์ (Lignite) 3. ซับบิทูมินัส (Sub–bituminous) 4. บิทูมินัส (Bituminous) 5.แอนทราไซต์ (Anthracite) โดยนับว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงที่สำคัญในการผลิตพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งอนาคตอาจหมดไป เลยมีการรณรงค์ ให้มาใช้ พลังงาน โซล่าเซลล์ ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดไป


lion alpha ev
พลังงานสะอาด ต้อง LION EV

น้ำมันดิบ (Crude Oil)

น้ำมันดิบเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่อยู่ในรูปของของเหลว สีสันมากมาย มีส่วนประกอบเป็นคาร์บอนและก็ไฮโดรเจน โดยมีอัตราความหนืดข้นต่างกันตามส่วนประกอบทางเคมี น้ำมันดิบไม่อาจจะนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ต้องนำไปผ่านกระบวนการกลั่นก่อน ในขั้นตอนการกลั่นจะต้องแยกน้ำและสารประกอบต่าง ๆ ออกจากน้ำมันดิบก่อน จนเหลือแต่สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นจะส่งเข้าไปในเตาเผาที่มีอุณหภูมิ 320 – 385 °C น้ำมันดิบที่ผ่านเตาเผาจะมีอุณหภูมิสูง จนบางส่วนเปลี่ยนสถานะเป็นไอปนไปกับของเหลว หลังจากเข้าไปในหอกลั่นซึ่งหอกลั่นเป็นหอสูงที่ภายในประกอบด้วยชั้นเรียงกันหลายสิบชั้น แต่ละชั้นจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน ชั้นบนมีอุณหภูมิต่ำ ชั้นล่างมีอุณหภูมิสูง ดังนั้นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลต่ำและจุดเดือดต่ำจะระเหยขึ้นไปและควบแน่นเป็นของเหลวบริเวณชั้นที่อยู่ส่วนบนของหอกลั่น ส่วนสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูงกว่าจะควบแน่นเป็นของเหลวอยู่ในชั้นต่ำลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด จึงได้ผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมแยกตามอุณหภูมิในการกลั่น


ปิโตรเลียม (Petroleum Product)

ปิโตรเลียมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกรรมวิธีกลั่นและก็แบ่งย่อยเชื้อเพลิงฟอสซิลและน้ำมันดิบจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้มากมาย แบ่งตามอุณหภูมิในการกลั่นจากต่ำไปสูง ดังนี้ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด เชื้อเพลิงเครื่องยนต์ไอพ่น และตะเกียง น้ำมันดีเซล น้ำมันหล่อลื่น ไข น้ำมันเตา ยางมะตอย


ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas)

ก๊าซชีวภาพชนิดหนึ่ง กำเนิดจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เป็นเวลานับหลายล้านปี โดยซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จะแปรสภาพเป็นก๊าซและน้ำมัน เนื่องจากความร้อนและความกดดันของผิวโลกและสะสมอยู่ในชั้นดินก๊าซธรรมชาติจึงจัดเป็นสารประกอบ ไฮโดรคาร์บอนชนิดหนึ่ง


lion alpha ev
ALPHA EV พร้อมลุยไปกับคุณได้ทุกที่

พลังงานนิวเคลียร์

พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่ประกอบด้วยอนุภาคโปรตรอนและนิวตรอนสามารถเกิดขึ้นได้ 2 แบบคือ การแตกตัว (Fission) หรือการรวมตัว (Fusion) ของนิวเคลียสภายในอะตอม และจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของพลังงานความร้อน ซึ่งเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น ใช้ผลิตไฟฟ้า ใช้เป็นเชื้อเพลิง ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือเดินสมุทร ยานอวกาศ การตรวจ รักษา และวินิจฉัยโรค รวมไปถึงการกำจัดพืช กำจัดแมลง เป็นต้น

ด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เหนี่ยวนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ และการเกษตรที่สามารถใช้ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์พืช กำจัดแมลง เป็นต้น


บริษัท หนองบัวลำภู เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

จึงเห็นถึงความสำคัญสิ่งนี้ว่า เราควรที่จะส่งเสริม และพัฒนาสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด

อย่างเช่น สินค้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน หรือที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนั้นก็คือพลังงานไฟฟ้า

PART OF YOUR JOURNEY🌳

ให้ LION EV เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของคุณ.

--------------------------

ALPHA EV

แบตเตอรี่ (Lithium)

Specification/ข้อมูลเฉพาะ

แบตเตอรี่ : 72V30AH

มอเตอร์ : 2500W

ระยะทางสูงสุด : 90-100KM

ขนาดรถ : 700x1810x1375MM

รับน้ำหนักได้สูงสุด : 150 KG

น้ำหนักรถรวมแบตเตอรี่ : 85KG

ราคา 62,500 บาท

(จดทะเบียนได้)

--------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand

(เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น)

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า ที่ตั้งบริษัทชัดเจน

ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก.

เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า

มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา

และ แนะนำไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย

และค่าใช้จ่ายแอบแฝง

ในการนำเข้าสินค้าให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ

ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

--------------------------------

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

อ้างอิง : https://www.enrichenergy.co.th/

Comments


bottom of page