top of page

ร่วมปกป้องท้องทะเล กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า LION EV "วันทะเลโลก🌊"

ร่วมปกป้องท้องทะเล กับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า LION EV เนื่องในวันทะเลโลก

8 มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันทะเลโลก   โอกาสนี้ LION EV แบรนด์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าชั้นนำ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมปกป้องท้องทะเล แหล่งน้ำอันล้ำค่า


มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า LION EV ทางเลือกใหม่ เพื่อท้องทะเลที่ยั่งยืน

  • ไร้มลพิษทางอากาศ: ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5

  • ประหยัดพลังงาน: ประหยัดค่าใช้จ่าย

  • เทคโนโลยีล้ำสมัย

  • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน เก็บประจุไฟได้ยาวนาน ใช้งานได้ไกล

  • มอเตอร์ไฟฟ้า แรง เงียบ ประหยัดพลังงาน บำรุงรักษาง่าย

  • ระบบไฟ LED ส่องสว่าง ปลอดภัย


วันทะเลโลก (World Ocean Day)

ประวัติวันทะเลโลก   ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองและเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล กำหนดขึ้นมาอย่างเป็นทางการโดยสหประชาชาติ เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2552 แนวความคิดนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จากแนวความคิดของประเทศแคนาดา ในการประชุมความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก (The Earth Summit) ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล โดยหลังจากนั้นมีการเฉลิมฉลองอย่างไม่เป็นทางการมาทุกปี 


วันทะเลโลก

กิจกรรมวันทะเลโลก

 การกำหนดจัดกิจกรรมวันทะเลโลกขึ้น ในเรื่องของความร่วมมือกันสร้างพลังรักษ์ทะเล ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นมา เพื่อปลุกจิตสำนึกตั้งแต่เยาวชน ให้มีความรักทะเลและรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติอันสวยงาม ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย


ปล่อยสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ และกิจกรรมทางน้ำ

บางจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเล อาจจะจัดงานปล่อยสัตว์น้ำ อย่างการปล่อยปลา , การปล่อยพันธุ์ฉลามกบ การดำน้ำเก็บขยะ การฟื้นฟูกัลปังหาด้วยการย้ายปลูก


นิทรรศการท้องทะเล

   การจัดนิทรรศการแห่งท้องทะเล จะทำให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามของ ใต้ท้องทะเล สิ่งมีชีวิตต่างๆ และการเปรียบเทียบ เมื่อทุกอย่างถูกทำลาย ซึ่งจะทำให้หลายคนเห็นความสำคัญของการรักษ์ทะเลมากขึ้น และอาจเป็นการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานที่มีภารกิจในทะเล ส่วนจังหวัดไหนที่มีพิพิธภัณฑ์ ก็จะมีการเปิดเข้าชมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำฟรี


รักษ์ทะเล รักษ์โลก

 หลายหน่วยงานที่ร่วมมือกันสร้างพลังรักษ์ทะเล โดยการจัดงานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แพร่พันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆ การจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มอบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนให้แก่ชุมชน มอบหมายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเล,มอบทุ่นผูกเรือ,จัดทำหญ้าเทียม,การปลูกปะการัง ดำน้ำเก็บขยะในทะเล​​ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ แต่ละจังหวัดที่จัดไม่เหมือนกัน แต่ก็คล้ายๆกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เน้นการอนุรักษ์ทะเลและสัตว์น้ำ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วันทะเลโลก และเพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม

ชาวบ้านในท้องถิ่นจะต้องรวมตัวกัน เพื่อช่วยกันดูแลรักษาทะเลในเขตของตนไว้ให้ใช้ประโยชน์ ซึ่งจะต้องมีแนวทางการอนุรักษ์และคุ้มครอง สิ่งแวดล้อมในทะเล ซึ่งการอนุรักษ์เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจ ต้องเป็นเรื่องของการรู้จักใช้อย่างถูก ไม่ทำให้เกิดการทำลาย และไม่ใช่หวงจนไม่ได้ใช้ประโยชน์ แนวทางสำคัญที่จะทำให้การอนุรักษ์ ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง


เผยแพร่ข่าวสารความรู้

  การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลสู่ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล และเกิดการตื่นตัวในการร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล


สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์

  กิจกรรมที่เป็นแนวทางการส่งเสริมแนวทางการอนุรักษ์ท้องทะเล คือการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรแหล่งหญ้าทะเลของตนเอง


ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล

 การสนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมแห่งท้องทะเลที่เสื่อมสภาพขึ้นในบริเวณที่สภาพแวดล้อมเอื้ออำนวย เช่นการปลูกป่า ชายฝั่ง การปลูกปะการัง กากรปล่อยปลาลงน้ำ


คุมขนาดของเครื่องมือ

 การป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสัตว์ที่อยู่ในทะเล ด้วยการควบคุมชนิดและขนาดของเครื่องมือที่ใช้ในการทำประมง เพื่อป้องกันมิให้แหล่งหญ้าทะเลเกิดความเสื่อมโทรม


ป้องกันเรือประมงด้วยการวางทุ่น

 ส่งเสริมให้มีการวางทุ่นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงพื้นที่สัตว์ทะเล หรือสิ่งที่ต้องการอนุรักษ์ และเพื่อไม่ให้เรือประมงขนาดใหญ่ ทำการลากอวนลากเข้ามาทำประมงในแหล่งนั้น เพื่อแสดงความเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ การกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล เราทุกคนควรรับรู้ถึงวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อมสากล ในวันทะเลโลก


สิ่งที่ควรทำหากไปเที่ยวทะเล

 เพราะทะเลเป็นสิ่งสวยงาม สัตว์ทะเลและทรัพยากรใต้ท้องทะเล จึงควรจะอนุรักษ์ไว้ เพื่อทำให้สิ่งแวดล้อมทางทะเล มีความสวยงามและอยู่คู่คนไทยตลอดไป การไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเล และไม่ทำลายสัตว์ทะเล จะทำให้ทะเลมีความสวยงามมากขึ้น หากทุกคนช่วยกันอนุรักษ์และรักษาดูแล ทะเลของเรา


ห้ามจับสัตว์ทะเล

 หากคุณไปเที่ยวทะเล อย่าเก็บเปลือกหอยกลับบ้าน หรือจับสัตว์ทะเล ปล่อยให้มันอยู่กับทะเลดีกว่า เพื่อแบ่งปันความประทับใจให้ผู้อื่นได้พบเห็นภายหลัง อาจใช้วิธีถ่ายภาพแทนก็ได้ หากคุณดำน้ำเพื่อชมปะการังไม่ควรจับต้องสัตว์ทะเล พืชทะเล เพราะอาจเป็นการทำร้ายสัตว์และพืชทะเลโดยไม่รู้ตัว และยังเป็นการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษอีกด้วย


ไม่ทิ้งขยะ

 การไปเที่ยวทะเลของคุณแต่ละครั้ง ไม่ควรทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร ถุงพลาสติกลงในทะเล หรือ ริมทะเล หากต้องไปนั่งรับประทานอาหารริมทะเล ก็ให้ใส่เศษอาหารหรือถุงพลาสติก ใส่เป็นถุงใหญ่รวมกันแล้วค่อยนำไปทิ้งที่ถังขยะ เพราะหากทิ้งขยะหรือถุงพลาสติกลงทะเล เมื่อสัตว์ทะเลกินเข้าไปอาจทำให้สัตว์ป่วยและเสียชีวิต รวมถึงการปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง ขึ้นบนอากาศ ไม่ควรทำใกล้ทะเล เพราะหากมันตกลงทะเล สัตว์ทะเลจะเข้าใจว่าเป็นอาหารและกินเข้าไป อาจทำให้เกิดสาเหตุสัตว์ทะเลเสียชีวิตได้


ไม่ปล่อยน้ำเสียลงทะเล

 การปล่อยน้ำเสีย หรือน้ำที่เป็นครบน้ำมัน หรือสารพิษอาจทำให้สัตว์น้ำได้รับสารพิษและเสียชีวิตได้ ไม่ควรปล่อยน้ำเสียจากการซักล้างหรือน้ำปนเปื้อนสารพิษลงท่อระบายน้ำที่ไม่ได้ผ่านขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย ก่อนปล่อยลงสู่ทะเล


ตรวจสอบรอยรั่วถังน้ำมัน

  หากมีรอยรั่วของถังเก็บน้ำมันต้องซ่อมแซมก่อน ตรวจสอบเรือก่อนออกจากฝั่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลคราบน้ำมันบนพื้นผิวทะเล​ การกระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชิแห่งท้องทะเล แม้เราจะไม่ได้อยู่ติดทะเล แต่หากมีจิตสำนึกและช่วยกันปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นต่อๆไป ได้รู้จักรักษ์ทะเล ก็จะทำให้ทะเลของบ้านเรามีความสวยงาม และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไป


ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“LION EV Live Electric Life”

---------------------------------

#รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

תגובות


bottom of page