top of page

22 มีนาคม วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญของโลก


วันอนุรักษ์น้ำโลก World Water Day เพราะน้ำคือสิ่งสำคัญของโลก


วันอนุรักษ์น้ำโลก โดยมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโรบราซิลในวันที่ 22 มีนาคมปี 1992 ซึ่งประเด็นหลักเนื้อหาสำคัญ โดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยาการน้ำในประเทศนั้น ๆ และในวันนั้นเองสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกประกาศให้่วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก


โลกมีพื้นที่ที่ เป็นน้ำอยู่ถึง 2 ใน 3 ของทั้งหมด แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำเค็มที่ไม่อาจใช้ประโยชน์ได้ โดยที่พบได้ในทะเลและมหาสมุทร คิดเป็น 97.5% ส่วนอีก 2.5% เป็นน้ำจืด ซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นน้ำแข็งบริเวณแอนตาร์กติกาและกรีนแลนด์ รวมถึงน้ำใต้ดินที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งนี้ แหล่งน้ำจืดที่มนุษย์นำใช้อุปโภค บริโภคจึงเป็นแหล่งน้ำที่มาจาก ทะเลสาป แม่น้ำ ลำธาร รวมไปถึงอ่างเก็บน้ำต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีจำนวนเพียง 0.26% ของน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมด และน้ำจืดในบริเวณดังกล่าว ยังมีส่วนที่ปนเปื้อนและมีสารพิษ ต้องทำการบำบัดก่อนนำมาใช้อีกด้วย


โดยในปัจจุบัน มีประชาชนกว่า 1,400 ล้านคนบนโลกที่ประสบ ปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดมาใช้อุปโภค บริโภค ทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและเป็นโรคมากมาย เช่น โรคอหิวาตกโรค ท้องร่วง ไข้รากสาดน้อย และโรคพยาธิต่าง ๆ เพราะโรคเหล่านี้มาจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาด และอาจส่งผลแย่ถึงการเสียชีวิตเลยทีเดียว ด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ “วันอนุรักษ์น้ำโลก” ทุกคนจึงตระหนักถึงความสำคัญในการใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคอย่างประหยัดและคุ้มค่าที่สุด เพราะน้ำคือทรัพยากรที่สำคัญต่อทุกคน แถมยังมีจำกัดอีกด้วย


แน่นอนว่า เนื่องในวันน้ำโลกปีนี้ ประชาชนคนไทยก็หวังที่จะได้เห็นแหล่งน้ำต่าง ๆ ได้รับการปกป้อง ได้เห็นแหล่งน้ำสะอาดอยู่ในทุก ๆ ที่ และได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยอาหาร และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเต็มที่นะคะ


LION EV “Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

-------------------------------------

#บริษัทหนองบัวลำภูเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัด    #รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page