top of page

EV คืออะไร?

LION EV แบรนด์ชั้นนำผู้บุกเบิก รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ที่ล้ำสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

EV คืออะไร?

EV    ย่อมาจาก Electric Vehicle   หรือ รถไฟฟ้า   เป็นยานพาหนะที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนแทนเครื่องยนต์สันดาปภายใน


ข้อแตกต่างระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า VS⚡️ รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า   และ รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป   มีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้าน ดังนี้

1. เครื่องยนต์

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายใน

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เช่น เครื่องยนต์เบนซิน หรือ เครื่องยนต์ดีเซล

2. แหล่งพลังงาน

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

3. การปล่อยมลพิษ

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศ

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : ปล่อยมลพิษทางอากาศ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นละออง

4. เสียง

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : ทำงานเงียบ

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : ทำงานเสียงดัง

5. ค่าใช้จ่าย

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : ค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟมักจะถูกกว่าค่าเติมน้ำมัน

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : ค่าเติมน้ำมันมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ

6. การบำรุงรักษา

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : โดยทั่วไปแล้ว มีชิ้นส่วนที่ต้องดูแลรักษาน้อยกว่า และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และดูแลรักษาเครื่องยนต์เป็นประจำ

7. สมรรถนะ

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : อัตราเร่งอาจจะดีกว่า แต่ความเร็วสูงสุดอาจจะสู้รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปไม่ได้

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : โดยทั่วไปแล้ว จะมีความเร็วสูงสุดมากกว่า

8. ระยะทาง

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : ระยะทางที่วิ่งได้ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ขึ้นอยู่กับความจุของแบตเตอรี่ โดยทั่วไปแล้ว วิ่งได้ประมาณ 50-100 กิโลเมตร

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : ระยะทางที่วิ่งได้ต่อถังน้ำมันหนึ่งถัง ขึ้นอยู่กับขนาดของถังน้ำมัน และอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน โดยทั่วไปแล้ว วิ่งได้ประมาณ 200-300 กิโลเมตร

9. ราคา

 • รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า : โดยทั่วไปแล้ว มีราคาแพงกว่ารถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป

 • รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป : โดยทั่วไปแล้ว มีราคาถูกกว่า

สรุป

✨รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า   มีข้อดีหลายประการ เช่น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำงานเงียบ แต่ก็มีข้อเสียเช่นกัน เช่น ราคาแพง ระยะทางวิ่งจำกัด


✨รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไป   มีราคาถูกกว่า ระยะทางวิ่งไกล หาสถานีบริการน้ำมันได้ง่าย แต่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ทำงานเสียงดัง และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่สูงกว่า

**การเลือกรถมอเตอร์ไซค์ประเภทไหน ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ ไลฟ์สไตล์ ของผู้ใช้งาน

รถ EV กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากขึ้น

ในปี 2024 รถ EV กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทย ยอดขายรถ EV ในประเทศไทยปี 2023 เติบโตขึ้นถึง 130% เมื่อเทียบกับปี 2022


สาเหตุที่รถ EV เป็นที่นิยมในประเทศไทย มีดังนี้

 • ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น : ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นทำให้ผู้คนมองหารถทางเลือกที่ประหยัดน้ำมัน รถ EV เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะชาร์จไฟได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย

 • ความกังวลเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ : คนไทยเริ่มตระหนักถึงปัญหามลพิษทางอากาศมากขึ้น รถ EV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปล่อยมลพิษทางอากาศน้อยกว่ารถทั่วไป

 • เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น : เทคโนโลยีแบตเตอรี่สำหรับรถ EV พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้รถ EV วิ่งได้ไกลขึ้น ชาร์จไฟได้เร็วขึ้น

 • นโยบายของภาครัฐ : ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนการใช้รถ EV เช่น การให้เงินอุดหนุน การลดภาษี


เทคโนโลยี EV พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้งานง่าย


รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ข้อควรรู้ : ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ต้องจ่ายเท่าไหร่

ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 68

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 10 บาท

 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 10 บาท


ภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หลังวันที่ 30 กันยายน 2568

 • รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต้องเสียภาษี 50 บาท

 • รถจักรยานยนต์สาธารณะ ต้องเสียภาษี 50 บาท


หมายเหตุ:

 • ข้อมูลภาษีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนทำการชำระภาษี


👉🏻รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าทั่วประเทศ

 

#LIONEV #มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า #รถไฟฟ้า #พลังงานสะอาด #ประหยัด #เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #ใช้งานง่าย #เทคโนโลย#ดีไซน์ #ปลอดภัย #ทนทาน #มีหลายรุ่นให้เลือก

Comments


bottom of page