top of page

LION EV  มุ่งมั่นผลักดันคนไทยสู่ยุค "พลังงานไฟฟ้า”

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางออกสู่โลกไร้มลพิษ🌱

ในยุคที่ มลพิษทางอากาศ กำลังเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยลดมลพิษทางอากาศ  และ  สร้างอนาคตที่ยั่งยืน  บทความนี้ จะพาทุกท่านไปรู้จักกับกลไก  และ  ประโยชน์  ของ  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ว่า  ทำไม  จึง  เป็น  ทางออก  สู่  โลก  ไร้มลพิษ

มลพิษทางอากาศ  จาก  มอเตอร์ไซค์  เป็น  สาเหตุหลัก  ของ  ปัญหา  ฝุ่นละออง   PM 2.5   และ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ที่  ส่งผล  ต่อ  สุขภาพ  ของ  ประชาชน  โดยเฉพาะ  ใน  เขตเมือง  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  จึง  เป็น  ทางเลือก  ที่  ดี  เพราะ  ไม่มี  การปล่อย  มลพิษ  ทางอากาศ  ใดๆ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ทำงาน  ด้วย  พลังงานไฟฟ้า  จาก  แบตเตอรี่  จึง  ไม่มี  การเผาไหม้  น้ำมัน  หรือ  ปล่อย  ก๊าซ  คาร์บอน  ไดออกไซด์  ฝุ่นละออง  และ  สารพิษ  อื่นๆ  ที่  เป็น  อันตราย  ต่อ  สุขภาพ  และ  สิ่งแวดล้อม


นอกจาก  จะ  ช่วยลด  มลพิษ  ทางอากาศ  แล้ว  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ยัง  มี  ข้อดี  อื่นๆ  อีกมากมาย  เช่น

ประหยัดค่าใช้จ่าย :   มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  มี  ค่าใช้จ่าย  สำหรับ  การชาร์จไฟ  ที่  ถูกกว่า  การเติมน้ำมัน  มอเตอร์ไซค์  ทั่วไป  มาก

  • ใช้งานง่าย :   มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ไม่มี  ระบบเกียร์  หรือ  เครื่องยนต์  ที่  ซับซ้อน  จึง  ใช้งาน  ง่าย  และ  สะดวก

  • เสียงเงียบ :   มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ทำงาน  เงียบ  มาก  ไม่รบกวน  ผู้คน  ใน  บริเวณใกล้เคียง

  • ดีไซน์ทันสมัย :   มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  มี  ดีไซน์  ที่  ทันสมัย  และ  ล้ำสมัย  เหมาะ  กับ  ไลฟ์สไตล์  คนยุคใหม่


ปัจจุบัน  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  มี  ให้  เลือกซื้อ  หลากหลาย  รุ่น  จาก  หลาย  แบรนด์  ใน  ราคา  ที่  เข้าถึงได้  รัฐบาล  ยัง  มี  มาตรการ  สนับสนุน  การ  ใช้  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  อยู่  หลาย  อย่าง   เช่น   การ  ลดภาษี

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
LION EV พาหนะแห่งอนาคต ขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด ประหยัด รักษาสิ่งแวดล้อม LION Q1SMART EV ราคา : 42,900 บาท

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

LION EV   เล็งเห็น  ปัญหา  มลพิษทางอากาศ  ที่  รุนแรง  ขึ้น  ทุกวัน  จึง  มุ่งมั่น  พัฒนา  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  ที่   "ไม่มี  มลพิษ  ไม่มี  เสียงดัง  ประหยัด  และ  ใช้งาน  สะดวก"   เพื่อ  เป็น  ทางเลือก  ใหม่  สำหรับ  ผู้  บริโภค  ชาวไทย


LION EV   มี  จุดเด่น  ดังนี้

แบตเตอรี่คุณภาพสูง  เก็บพลังงาน  ได้  ยาวนาน  ชาร์จไฟ  เร็ว  ปลอดภัย

  • มอเตอร์พลังแรงให้  อัตราเร่ง  และ  ความเร็ว  ที่  ดีเยี่ยม

  • ระบบเบรกมีประสิทธิภาพ   แม่นยำ   ปลอดภัย

  • ดีไซน์  เรียบหรู  ล้ำสมัย  เหมาะ  กับ  ไลฟ์สไตล์  คนยุคใหม่

  • ราคาคุ้มค่า  เหมาะสมกับ  คุณภาพ


การรับประกันรถมอเตรอ์ไซค์LION EV

LION EV   มุ่งมั่น  พัฒนา  บริการ  หลังการขาย  ที่  ดีเยี่ยม  เพื่อ  สร้าง  ความมั่นใจ  ให้  กับ  ลูกค้า   และทีมช่าง  ที่มี  ความชำนาญ  อะไหล่แท้  ราคา  ประหยัด  


LION EV   เชิญชวน  คนไทย  ร่วม  เป็น  ส่วนหนึ่ง  ของ  การ  เปลี่ยนแปลง  สู่  ยุค  "พลังงานไฟฟ้า"  ที่  ยั่งยืน  และ  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เลือก  ใช้  มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า   LION EV   เพื่อ  อนาคต  ที่  ดีกว่า  ของ  ลูกหลาน  


รับสมัครตัวแทนจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ🔋

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

“LION EV Live Electric Life”

---------------------------------

#รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

Comments


bottom of page