top of page

การโอนกรรมสิทธิ์ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไร?

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ของคนยุคใหม่ เนื่องจากประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลายท่านอาจจะอยากใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ไปทำงาน ขับในท้องถนนใหญ่ ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

(จดทะเบียนได้) แบรนด์ LION EV สามารถใช้รถได้ถูกต้องตามกฎหมาย

การโอนกรรมสิทธิ์ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไร?

สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไร?

ก่อนโอนควรจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนทำการเซ็นเอกสาร

รวมถึงค่าธรรมเนียมที่จะนำมาใช้ในการจ่าย

การโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า มี 2 แบบ

โดยกระบวนการโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคือ

1.การโอนรถมอเตอร์ไซค์ตามขั้นตอนที่ต้องเข้าไปยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนที่กรมขนส่งทางบก

2.การโอนลอย คือ ผู้ขายต้องดำเนินการเองทุกอย่าง ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ซื้อด้วยการเซ็นชื่อทุกฉบับ

เพราะวิธีโอนลอยเป็นวิธีที่หลายคนนิยม และชอบทำกัน แต่ก็มีความเสี่ยงมากเช่นเดียวกัน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 👉🏻 การโอนรถแบบโอนลอย

เอกสารโอน มีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวจริง (เล่มเขียว)

 • สำเนาบัตรประชาชนของคนเก่า และคนใหม่

 • สำเนาทะเบียนบ้าน

 • แบบฟอร์มการโอนลอยรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

 • หนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาทุกฉบับ

เอกสารโอนรถ กับขนส่งทางบกมีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวจริง (เล่มเขียว)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

เอกสารโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สำหรับมรดกตกทอด มีดังนี้

 • สมุดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวจริง (เล่มเขียว)

 • สำเนาบัตรประชาชน

 • สัญญาซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี

 • แบบฟอร์มคำขอโอน และรับโอน (ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้โอนกับผู้รับ)

 • สำเนาใบมรณะบัตรเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

 • เอกสารคำสั่งศาล หรือพินัยกรรมตัวจริงและสำเนา

*ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องเตรียมตังค์ไปกี่บาท?

นอกจากจะเตรียมเอกสารการโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้พร้อมแล้ว ก็ต้องเตรียมเงินด้วย ซึ่งการโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในจังหวัดเดียวกัน กับ โอนข้ามจังหวัดเสียเงินแตกต่างกัน


โอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จังหวัดเดียวกัน มีดังนี้

 • ค่าอาการแสตมป์ 10 บาท เพื่อได้บัตรคิว

 • ค่าโอนรถมอเตอร์ไซค์ 280 บาท (ซึ่งเป็นราคาประมาณ เงินสุทธิอยู่ที่เจ้าหน้าที่ประเมินอีกครั้งหนึ่ง)

**ค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท อาจมีบวกหรือลบที่หน้างาน


โอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าข้ามจังหวัด มีดังนี้

 • ค่าคำขอการโอน 5 บาท

 • ค่าธรรมเนียมในการโอน 100 บาท

 • ค่าเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนรถ 200 บาท

 • ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียนรถ 100 บาท

 • ค่าอาการแสตมป์ 500 บาท ต่อการประเมินราคารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100,000 บาท

**ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,000 บาท อาจมีบวกหรือลบที่หน้างาน

 

สำหรับการโอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามือสองมีขั้นตอนการโอนไม่ยากค่าคำขอ 5 บาท , ค่าธรรมเนียมการโอนทะเบียน 100 , ค่าเปลี่ยนเล่มทะเบียน 100 ในกรณีที่มีการชำรุดหรือฉีกขาด การจ่ายค่าโอนรถแนะนำว่าการการโอนรถมือสองเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องตกลงกันก่อนว่าผู้ซื้อ ผู้ขาย ใครจะจ่ายค่าโอน กรณีที่ซื้อรถมือสองต้องตกลงกันให้ดีก่อนทำการโอนว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าโอนรถ เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการดำเนินการ ทั้งนี้รายชื่อเจ้าของรถตัวจริงก็จะถูกเปลี่ยนเป็นรายชื่อเจ้าของปัจจุบันทันที และเอกสารการซื้อขายรถมือสองอาจจะยุ่งยากมากกว่ารถมือหนึ่ง ทั้งทะเบียนรถ เล่มสีเขียว , สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอนและผู้รับโอน , หนังสือสัญญาซื้อขาย

สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไร? คือสำคัญที่เอกสารจำเป็นต้องเตรียมไปให้พร้อมและเผื่อเหลือดีกว่าขาด เพื่อไม่ให้ติดปัญหาการโอนเรื่องเอกสารไม่ครบ


โอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จังหวัดเดียวกัน กี่วันได้เล่มเขียว

สำหรับการโอนรถในจังหวัดเดียวกัน ระยะเวลาที่เร็วที่สุดคือ 2-3 ชั่วโมง แต่อย่างช้าที่สุดคือ 1 วัน และถ้าเตรียมเอกสารโอนรถมาให้ครบ ทุกอย่างก็จะไวขึ้นกว่าเดิม

โอนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ข้ามจังหวัด กี่วันได้เล่มเขียว

การโอนรถข้ามจังหวัด สามารถใช้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เดิมได้ เพียงแต่จะต้องแจ้งกับกรมการขนส่งว่าจะใช้เลขทะเบียนเดิม เจ้าหน้าที่กรมการขนส่งก็จะให้กรอกเอกสารที่เกี่ยวกับการแสดงหลักฐานว่า มีความประสงค์จะใช้รถทะเบียนนี้ในเขตนั้น ๆ ระยะเวลาในการดำเนินการคือ👇🏻

 • ระยะเวลาดำเนินเรื่องโดยประมาณอยู่ที่ 3 วัน

 • รับป้ายทะเบียนใหม่อาจได้เลย หรือรอ 15 วันทำการ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก กรมขนส่งทางบก

ทุกคนสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศไทยได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัด

LION EV “Live Electric Life” ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย

ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand

(เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า

ที่ตั้งบริษัทชัดเจน ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก. เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ

ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย

และค่าใช้จ่ายแอบแฝงในการนำเข้าสินค้า

ให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ

ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

--------------------------------------------

Commentaires


bottom of page