top of page

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆ ปี 2567 ก่อนไปขอใบขับขี่ที่ขนส่งทางบก


ออบรมใบขับขี่ออนไลน์อบรมใบขับขี่ออนไลน์

อบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ทำเองได้ง่ายๆ ก่อนจะไปขอใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศไทย โดยมีรายละเอียดและข้อมูลดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์  www.dlt-elearning.com หรือระบบการอบรมใบอนุญาตขับรถ

2. คลิกเลือกลงทะเบียน

3. กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก , เบอร์โทรศัพท์ , วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เลือกประเภทการอบรมออนไลน์ที่ต้องการ ดังนี้

 • ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) : ระยะเวลาอบรม 1 ชั่วโมง

 • ใบขับขี่หรือ ใบอนุญาตขับรถขนส่ง (ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่ 1-4 , ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1-4) : ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง

 • ใบขับขี่หรือ ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ (รถจักรยานยนต์สาธารณะ รถยนต์สามล้อสาธารณะ รถยนต์สาธารณะ) : ระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

 • ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) ขาดต่ออายุเกิน 1 ปีขึ้นไป : ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง

 • ใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว (รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ รถยนต์) สิ้นอายุเกิน 3 ปี : ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง


5. ทำแบบทดสอบก่อนอบรมเสร็จแล้วกดส่งคำตอบ

ชั่วโมงที่กำหนดไว้ ไม่สามารถกดข้ามได้ (ระหว่างชมอาจมีคำถามปรากฏขึ้นมาให้ตอบ) หากกดปิดออกจากระบบ หรือออกจากเว็บไซต์ จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น


6. จากนั้นทำการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 โดยจะต้องรับชมวิดีโอจนจบตามชั่วโมงที่กำหนดไว้ ไม่สามารถกดข้ามได้ (ระหว่างชมอาจมีคำถามปรากฏขึ้นมาให้ตอบ) หากกดปิดออกจากระบบ หรือออกจากเว็บไซต์ จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น


7. หลังชมวิดีโอจบ ให้ทำแบบทดสอบหลังอบรม ให้เสร็จ แล้วกดส่งคำตอบ

8. ระบบจะแสดงผลการอบรม ให้บันทึกหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ผลการอบรมใบขับขี่ออนไลน์ 2567 จะมีอายุประมาณ 3 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม

จากนั้นก็ไปที่กรมการขนส่งใกล้บ้านๆ โดยนำเอกสารที่ใช้ต่อใบขับขี่ 2567 ไปด้วย 

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)

 • ใบอนุญาตขับขี่ฉบับเดิม

 • ใบรับรองแพทย์

 • หลักฐานการจองคิวออนไลน์

 • หลักฐานใบผ่านการอบรมออนไลน์

 • ค่าธรรมเนียมต่อใบขับขี่รถยนต์ 505 บาท ส่วนรถจักรยานยนต์ 255 บาท

เห็นไหมละคะ ง่ายสุดๆไปเลย!!


ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ : ไทยรัฐ , กรมขนส่งทางบก

 

“LION EV Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ


#รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

#รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ 


0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page