top of page

มาตรฐาน มอก. รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ปัจจุบันตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจะมีอัตราการเติบโตไม่พุ่งแรงทำให้มีผู้ประกอบการจำนวนมากสนใจเข้ามาลงทุนในตลาดนี้ ทั้งในด้านของการนำเข้ามาจำหน่าย การลงทุนตั้งโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในไทย และการดัดแปลงรถมอเตอร์ไซค์สันดาปเป็นไฟฟ้า


ไม่ว่าจะสนใจลงทุนในรูปแบบใด การทำธุรกิจให้ถูกต้องตามกฎหมายนับเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ได้รวบรวมมาตรฐานของมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 1 คัน ว่ามีมาตรฐานกี่เรื่อง? เผยแพร่ทางเพจของสมอ.ทำให้ทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้ามั่นใจว่ามีหน่วยงานของรัฐควบคุมให้มีมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีมาตรฐาน มอก. ทั้งหมดดังนี้

#พัชรพลแตงรื่น #AlexFace

ระบบเครื่องยนต์ มลพิษ และพลังงาน

มอก. 2355-2560 มลพิษทางเสียงที่เกิดจากรถจักรยานยนต์

มอก. 3105 เล่ม 1-2563 สมรรถนะของโมเปดไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เล่ม 1 : การใช้พลังงานและระยะทางอ้างอิง

มอก. 3105 เล่ม 2-2563 สมรรถนะของโมเปดไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

เล่ม 2 : ลักษณะการใช้งานบนถนน


มาตรฐานคืออะไร ? มาตรฐาน คือเอกสารที่มีข้อมูล ที่เป็นประโยชน์และแนวปฏิบัติเพื่อ นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดี มักจะอธิบายถึงวิธีการที่ตกลงกันไว้ ในการทาบางสิ่งบางอย่างหรือวิธีการ สำหรับแก้ปัญหา


ประโยชน์ของมาตรฐานมีอะไรบ้าง ?

ประโยชน์ของมาตรฐาน • เพิ่มความน่าเช่ือถือ • ปรับปรุงประสิทธิภาพ/คุณภาพ

• เพ่ิมรายได้ • การลดความเสี่ยง • ความยั่งยืน • ผลักดันนวัตกรรม


ผู้ประกอบการได้อะไร จากการนามาตรฐานไปใช้ • ความสามารถในการแข่งขัน

• เข้าสู่ตลาดได้ง่ายขนึ้

• เพิ่มรายได้ด้วยการมอบสินค้าที่มี คุณภาพและปลอดภัย

• ลดรายจ่าย

• ได้ความรู้จากมาตรฐานเพื่อนาไป ประยุกต์ใช้


การทดสอบ

• ระยะทางเม่ือขับขี่ที่ 80% ของความเร็วสูงสุด

• ความเร็วสูงสุด

• อัตราการเร่ง

• การเร่ิมขึ้นทางชัน

• ความเร็วในการขี่บนเนินชัน 6 และ 12 %

ข้อกำหนดสำคัญในมาตรฐาน • ความปลอดภัยเชิงฟังก์ชั่น • การป้องกันการสัมผัสกับไฟฟ้า (ทางตรงและทางอ้อม) • แบตเตอรี่ • Vibration • Thermal shock & cycle • Drop test (Removable) • Shock test • Fire resistance • External short circuit • Overcharge • Over discharge • Over temperature


ระบบเบรกและล้อ

มอก. 97-2557 ผ้าเบรกสำหรับยานยนต์

มอก. 306-2541 วงล้อรถจักรยานยนต์

มอก. 324-2522 ซี่ล้อรถจักรยานยนต์

มอก. 334-2528 โซ่รถจักรยานยนต์

มอก. 472-2526 จานโซ่รถจักรยานยนต์

มอก. 683-2562 ยางในสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มอก. 2306-2563 ห้ามล้อสำหรับยานยนต์ประเภท L

มอก. 2608-2557 ชุดผ้าเบรกสำหรับยานยนต์

มอก. 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด

มอก. 3377-2565 โมเปดไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า-วิธีทดสอบสมรรถนะของระบบเบรกพลังงานย้อนกลับ


ความปลอดภัยของยานยนต์ไฟฟ้า

มอก. 2952-2561 ยานยนต์ประเภท L : คุณลักษณะเฉพาะสำหรับระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้า

มอก. 3104-2563 ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของโมเปดไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

มอก. 3316-2564 โมเปดไฟฟ้าและจักรยานยนต์ไฟฟ้า-ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่สามารถอัดประจุซ้ำและถอดออกได้

มอก. 3376-2565 ข้อกำหนดความปลอดภัยของยานยนต์ประเภท L1, L2, L3, L4, L5 ที่ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิง


อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยทั่วไป

มอก. 771-2550 อุปกรณ์สัญญาณเสียงสำหรับยานยนต์

มอก. 954-2548 กระจกมองหลังสำหรับยานยนต์

มอก. 2308-2549 มาตรฐานความเร็วสำหรับยานยนต์ และการติดตั้ง

มอก. 2330-2550 กระจกมองหลังสำหรับรถจักรยานยนต์

มอก. 2370 คันบังคับสำหรับยานยนต์ที่น้อยกว่าสี่ล้อ : การป้องกันการโจรกรรม


ชุดโคมไฟ อุปกรณ์ให้สัญญาณแสง

มอก. 719-2530 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์

มอก. 1788-2561 อุปกรณ์ทำความสะอาดโคมไฟหน้าสำหรับยานยนต์

มอก. 2280-2561 อุปกรณ์สะท้อนแสงของยานยนต์และส่วนพ่วง

มอก. 2282-2561 โคมไฟเลี้ยวยานยนต์และส่วนพ่วง

มอก. 2285-2561 โคมไฟตัดหมอกด้านหน้ายานยนต์

มอก. 2289-2561 หลอดไฟชนิดไส้ขดลวดที่ใช้ในชุดโคมไฟยานยนต์และส่วนพ่วง

มอก. 2290-2561 โคมไฟตัดหมอกด้านท้ายยานยนต์และส่วนพ่วง

มอก. 2292-2561 โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ใช้แหล่งกำเนิดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซ

มอก. 2294-2561 โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ให้ลำแสงพุ่งต่ำแบบอสมมาตร หรือลำแสงพุ่งไกล หรือทั้งสองลำแสง ที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด และ/หรือมอดูลแอลอีดี

มอก. 2295-2561 โคมไฟหน้ายานยนต์ที่ให้ลำแสงพุ่งต่ำแบบสมมาตร หรือลำแสงพุ่งไกล หรือทั้งสองลำแสงที่ใช้หลอดไฟชนิดไส้ขดลวด แหล่งกำหนดแสงชนิดปล่อยประจุในก๊าซหรือมอดูลแอลอีดี

มอก. 2338-2550 โคมไฟสำหรับรถจักรยานเสริมเครื่องยนต์จักรยานยนต์ และที่มีลักษณะคล้ายกัน

มอก. 2343-2561 การติดตั้งอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์แสงสัญญาณสำหรับรถจักรยานยนต์

มอก. 2354-2550 การควบคุมการขับขี่สำหรับรถจักรยานยนต์สองล้อ และรถจักรยานเสริมเครื่องยนต์

มอก. 2903-2561 โคมไฟใช้งานกลางวันสำหรับยานยนต์

มอก. 2905-2561 แหล่งกำหนดแสงขนิดไดโอดเปล่งแสง (แอลอีดี) สำหรับโคมไฟของยานยนต์และส่วนพ่วง


https://www.insurefriend.co.th/2023/01/TISI-SCOOTER-EV.html http://www.evat.or.th/attachments/view/?attach_id=257439

LION EV ใส่ใจทุกรายละเอียด สามารถใช้งานได้จริง ออกแบบด้วยดีไซน์ที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นวัสดุในการผลิตสินค้าที่แข็งแรง ทนทาน ขับขี่สบาย รวมไปถึงการดูแล และการบริการหลังการขาย

LION EV ยินดีให้บริการค่ะ♥️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น

🔸สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า ที่ตั้งบริษัทชัดเจน ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

🔸จดแจ้งถูกต้อง มี มอก. เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

🔸มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า มีอะไหล่ให้บริการตลอด

🔸มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

🔸มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และ แนะนำ

🔸ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย และค่าใช้จ่ายแอบแฝงในการนำเข้าสินค้า

ให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

---------------------------------

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lion-ev.com

---------------------------------

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ

0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page