top of page

การต่ออายุ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 2566

ต่อภาษีมอเตอร์ไซค์ / ภาษีรถจักรยานยนต์ ใช้อะไรบ้าง ?

 • เล่มทะเบียน หรือสำเนาเล่มทะเบียน

 • ใบตรวจสภาพรถ (สำหรับรถที่มีอายุเกิน 5 ปี)

 • ใบพ.ร.บ.


สำหรับการต่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์เฉพาะรถอายุมากกว่า 5 ปี ที่สำนักงานขนส่งทางบก

คุณสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง หรือจะใช้บริการ ตรอ. เอกชนมาจัดการเรื่องให้ก็ได้

ปัจจุบัน เราสามารถต่อภาษีประจำปีได้ผ่านช่องทางออนไลน์อีกด้วย


ค่าใช้จ่ายสำหรับการต่อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 323.14 บาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้าง ปีละ 323.14 บาท

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เช่า ปีละ 323.14 บาทต่อภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ไหนดี?

นอกจากการต่อภาษีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่กรมการขนส่งทางบกแล้ว รถที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี และไม่ต้องตรวจสภาพรถ สามารถต่อภาษีในช่องทางอื่น ๆ ได้เหมือนรถยนต์

ต่อภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/

สำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ต้องยื่นดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกเท่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่จะเป็นคนเช็กใบตรวจสภาพรถด้วยตนเอง โดยสามารถตรวจสภาพรถด้วยการใช้บริการร้าน ตรอ. (ตรวจสภาพรถเอกชน) ซึ่งจะมีค่าบริการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ คันละ 60 บาทวิธีต่อทะเบียน ออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

 • หากเคยลงทะเบียนแล้วให้เข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน เข้าสู่ระบบโดยกรอกรหัสประจำตัวประชาชนและรหัสผ่าน

 • หากยังไม่เคยลงทะเบียน ให้คลิกลงทะเบียนสมาชิกใหม่จากนั้นก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ส่งเอกสารด้วย จากนั้นก็ใช้รหัสประจำตัวประชาชนเข้าสู่ระบบ

 • เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ดูที่หัวข้อบริการ > ชำระภาษีรถประจำปี > ชำระภาษีรถประจำปีผ่านอินเตอร์เน็ต รถที่ไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนให้ลงทะเบียนรถให้เรียบร้อย แล้วกดชำระภาษี

 • เมื่อเว็บไซต์เข้าสู่หน้าค้นหาข้อมูลการลงทะเบียนรถ จะมีข้อมูล 3 ช่องให้ระบุ ได้แก่ ประเภทรถ จังหวัด และเลขทะเบียนรถ เมื่อกรอกครบถ้วนแล้วให้กดบันทึก จากนั้นจะมีรายการข้อมูลลงทะเบียนรถปรากฏด้านล่าง ให้คลิกช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการแล้วกดชำระภาษี

 • เมื่อเว็บไซต์เข้าสู่หน้าข้อมูลการยื่นชำระภาษี จะมีข้อมูล 3 ช่องปรากฎ ได้แก่ รายละเอียดรถ ข้อมูล พ.ร.บ. และรายการที่ต้องชำระ สำหรับการต่อพรบรถจักรยานยนต์ออนไลน์ ให้ดูที่หัวข้อ ข้อข้อมูล พ.ร.บ. คลิกที่ช่องไม่มี (ซื้อผ่านระบบ) หลังจากนั้นจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมา ให้คลิกเลือก ต้องการซื้อ พ.ร.บ. ใหม่

 • หลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลข้างล่างช่องซื้อ พ.ร.บ. เพิ่ม ให้กรอกข้อมูลบริษัทประกันภัยและรายละเอียดสถานที่จัดส่งเอกสารให้ครบถ้วน

 • คลิกเลือกวิธีชำระเงิน สามารถเลือกวิธีชำระเงินต่าง ๆ ที่มีให้เลือกตามสะดวก เมื่อชำระเงินเรียบร้อยจะมีใบเสร็จขึ้นเป็นหลักฐาน จากนั้นก็รอรับ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ตามที่อยู่ที่กรอกไว้ได้เลยถ้าไม่ต่อภาษีรถจักรยานยนต์จะเป็นอย่างไร?

หากไม่ต่อภาษีรถจักรยานยนต์ หรือต่อทะเบียนช้าเกินกว่าวันที่กำหนด จะมีกฏหมายที่เข้ามาดูแล ดังนี้

 • หากขาดต่อภาษีรถจักรยานยนต์ 1 ปี - 3 ปี จะต้องเสียภาษีร้อยละ 1 ต่อเดือน

 • กรณีที่ขาดการต่อภาษีมากกว่า 3 ปีขึ้นไป ป้ายทะเบียนรถคันนั้น ๆ จะถูกระงับทันที

 • หากต้องการต่อภาษีรถยนต์ใหม่ จะต้องนำป้ายทะเบียนเดิมไปคืนที่สำนักงานขนส่งทางบก พร้อมชำระค่าปรับ 1% ต่อเดือน และต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าตรวจสภาพ ค่าป้ายใหม่ นอกจากนี้ ยังทำธุรกรรมอื่น ๆ เกี่ยวกับรถไม่ได้อีกด้วย

 • มีโทษทางกฎหมาย หากนำรถที่ไม่ได้ต่อพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ไปใช้ จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท

 • ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย หากเกิดอุบัติเหตุจะไม่สามารถเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยได้

 • ไม่สามารถต่อภาษีรถจักรยานยนต์ได้ ทำให้อาจจะต้องเสียค่าปรับ หากขาดการต่ออายุ 1-3 ปี และถ้าไม่ต่อภาษี 3 ปีขึ้นไป ทะเบียนรถจะถูกระงับ

 • ต้องเสียค่าปรับย้อนหลังเดือนละ 1%

อย่างไรก็ตาม อย่าละเลยการต่อภาษีมอเตอร์ไซค์ และพ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครอง และมีสิทธิ์ใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ต้องเสี่ยงถูกปรับ หรือโดนระงับทะเบียน นอกจากนี้ ยังไม่ต้องเสียเงิน และเสียเวลาโดยใช่เหตุอีกด้วย

-------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครตัวแทนจำหน่าย ติดต่อเข้าชมสินค้าที่บริษัทได้ทางแชท

หรือโทรศัพท์ http://m.me/lionevthailand (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น.)

โทร 087-548-3338 (เวลาทำการ วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-16.30 น

สินค้าคุณภาพดี ตรงปก ราคาคุ้มค่า ที่ตั้งบริษัทชัดเจน ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี

จดแจ้งถูกต้อง มี มอก. เสียภาษีสรรพสามิตเรียบร้อยทุกชิ้น

มีบริการหลังการขาย เคลมได้ ไม่ทิ้งลูกค้า มีอะไหล่ให้บริการตลอด

มีรีวิวสินค้า มีสื่อการขายให้พร้อมสำหรับการขายสินค้า

มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และ แนะนำ

ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงมากมาย และค่าใช้จ่ายแอบแฝงในการนำเข้าสินค้า

ให้เรารับความเสี่ยงทั้งหมดแทนคุณ ด้วยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์

---------------------------------

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lion-ev.com/sksz2

-------------------------------—

LION EV

“Live Electric Life”

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ


0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page